ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภ..

วันที่ 7-10 ทางกลุ่มบริหารงบประมาณ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขับเคล..

อบรมคุณธรรม

ภาพการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด​-19 ในสถานศึกษา

ภาพการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด​-19 ในสถานศึกษา

งานกิจกรรมทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนราชประขานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ..

สร้างฝายชะลอน้ำ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ทำความดี จิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับท่าน สส.วิสุท..

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายนพดล ธรรมใจอุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ..

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายนพดล ธรรมใจอุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ร่วม..

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวสารจาก สพฐ.