ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ภาพการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด​-19 ในสถานศึกษา

ภาพการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด​-19 ในสถานศึกษา

งานกิจกรรมทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนราชประขานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ..

สร้างฝายชะลอน้ำ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ทำความดี จิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับท่าน สส.วิสุท..

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายนพดล ธรรมใจอุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ..

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายนพดล ธรรมใจอุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ร่วม..

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเค..

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๔ แสดงความยินด..

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ วิลาวัลย์ ปาลี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโร..

ท่านผู้อำนวยการ วิลาวัลย์ ปาลี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยางาน..

ปฏิทินกิจกรรม