ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมขยายผลการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน

กิจกรรมขยายผลการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน

การปฐมนิเทศนักเรียนทุน ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ..

การปฐมนิเทศนักเรียนทุน ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาสยามบรมร..

ต้อนรับ คณะกรรมการการประเมิน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับชั้นปร..

ต้อนรับ คณะกรรมการการประเมิน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ ปีก..

ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากร ในการอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานกิจการนักเรียน ณ โ..

ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากร ในการอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานกิจการนักเรียน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรอบรู้สุขภาพ ในนักเรียน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหว..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรอบรู้สุขภาพ ในนักเรียน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

กิจกรรมอบรม นักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว

กิจกรรมอบรม นักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว

ปฏิทินกิจกรรม