ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้

ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อบุญยงค์ จิตมณี บิดาของท่านผู้อำนวยการ กาญจนา ฮวดศรี ผู..

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อบุญยงค์ จิตมณี บิดาของท่านผู้อำนวยการ กาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การศ..

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

พิธีงานวันคล้ายวันพระบรมรำชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา..

พิธีงานวันคล้ายวันพระบรมรำชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันช..

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ..

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนา..

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ แสง ศรีจันทร์ คุณยายของ คุณครูนิศาธร กองมงคล ครูชํานา..

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ แสง ศรีจันทร์ คุณยายของ คุณครูนิศาธร กองมงคล ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนรา..

ปฏิทินกิจกรรม