ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ตอนรับและแสดงความยินดีกับ นายทักษิณ ทองคำ พนักงานราชการครู เอกดนตรีศึกษา เข้าสู่..

ตอนรับและแสดงความยินดีกับ นายทักษิณ ทองคำ พนักงานราชการครู เอกดนตรีศึกษา เข้าสู่รั้ว โรงเรียนราชประช..

รดน้ำขอขมา และขอพรจาก นายวัชระ ศรีคำตัน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคร..

รดน้ำขอขมา และขอพรจาก นายวัชระ ศรีคำตัน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา..

ได้รับมอบโล่เกียรติยศและเหรียญเชิดชูเกียรติโครงการ V-Star สมาธิต้นปัญญา

ได้รับมอบโล่เกียรติยศและเหรียญเชิดชูเกียรติโครงการ V-Star สมาธิต้นปัญญา

รับการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเท..

รับการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร..

เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการซักซ้อมความเข้าใจของคณะครู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะคร..

เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการซักซ้อมความเข้าใจของคณะครู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึก..

ปฏิบัติตามพื้นที่เขตที่ได้รับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเ..

ปฏิบัติตามพื้นที่เขตที่ได้รับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่..

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวสารจาก สพฐ.