โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา (Rajaprajanugroh 24 Phayao)

 
เบอร์โทรศัพท์ : 054-468128
FAX : 054-468129
E-MAIL : py2chun130@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : หมู่ที่ 13 บ้านน้ำริน ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56150
  Facebook : https://www.facebook.com/ราชประชานุเคราะห์-๒๔-พะเยา-129990453828929