27 มิ.ย. 2562 ,   เข้าชม   116   ครั้ง

โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย

โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรีย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา   ประจำปี [..]
29 ก.พ. 2563 229 Views

เรื่องกำหนดการเปิด ภาคเรียนปี 2563

[..]
22 เม.ย. 2563 157 Views

ประกาศเรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตรมมตรฐานการศึกษ

- ประกาศเรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตรมมตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อการประกันค [..]
26 มิ.ย. 2563 17 Views