ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขับเ..

วันที่ 7-10 ทางกลุ่มบริหารงบประมาณ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขับเคล..

อบรมคุณธรรม

ภาพการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด​-19 ในสถานศึกษา

ภาพการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด​-19 ในสถานศึกษา

งานกิจกรรมทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนราชประขานุเครา..

สร้างฝายชะลอน้ำ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ทำความดี จิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับท่าน สส.วิสุท..

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายนพดล ธรรมใจอุด รองผู้อำนวยการโรงเรี..

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายนพดล ธรรมใจอุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ร่วม..

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน..

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๔ แสดงความยินด..

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ วิลาวัลย์ ปาลี ผู้บริห..

ท่านผู้อำนวยการ วิลาวัลย์ ปาลี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยางาน..

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบา..

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช..

ภาพการดำเนินงานและการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประจำปี..

ภาพการดำเนินงานและการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา..

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเ..

กิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร..