ภาพกิจกรรม

ตอนรับและแสดงความยินดีกับ นายทักษิณ ทองคำ พนักงานราชการครู เ..

ตอนรับและแสดงความยินดีกับ นายทักษิณ ทองคำ พนักงานราชการครู เอกดนตรีศึกษา เข้าสู่รั้ว โรงเรียนราชประช..

รดน้ำขอขมา และขอพรจาก นายวัชระ ศรีคำตัน คณะกรรมการสถานศึกษาโ..

รดน้ำขอขมา และขอพรจาก นายวัชระ ศรีคำตัน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา..

ได้รับมอบโล่เกียรติยศและเหรียญเชิดชูเกียรติโครงการ V-Star สม..

ได้รับมอบโล่เกียรติยศและเหรียญเชิดชูเกียรติโครงการ V-Star สมาธิต้นปัญญา

รับการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิรา..

รับการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร..

เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการซักซ้อมความเข้าใจของคณะครู พร้อมด..

เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการซักซ้อมความเข้าใจของคณะครู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึก..

ปฏิบัติตามพื้นที่เขตที่ได้รับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเ..

ปฏิบัติตามพื้นที่เขตที่ได้รับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่..

รับรายงานตัวนักเรียนกลับเข้าโรงเรียนกรณีพิเศษ ตามมาตรการการป..

รับรายงานตัวนักเรียนกลับเข้าโรงเรียนกรณีพิเศษ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส CO..

พิธีบวงสรวง พระพรหม ทำบุญสืบชะตา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒..

พิธีบวงสรวง พระพรหม ทำบุญสืบชะตา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา

การอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ..

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) & Active Learning

รับรายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,3,4,5,6 และชั้นมัธ..

รับรายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,3,4,5,6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,6

ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามมาตรการการป้องก..

รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID ..