ภาพกิจกรรม

โครงการสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟบ่าและหมอกควันในพื้นที่..

โครงการสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟบ่าและหมอกควันในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ตามภารกิจถ่ายโอน ประจำ..

านเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2565 บูรณาการร่วมก..

านเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2565 บูรณาการร่วมกับกิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันขึ้นปีให..

"กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการปลูกหญ้าแฝก"

"กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการปลูกหญ้าแฝก"

คุณธัญยธรณ์ ปวีร์หิรัญไกร (ศิษย์เก่า) ที่ได้มามอบทุน การศึกษ..

คุณธัญยธรณ์ ปวีร์หิรัญไกร (ศิษย์เก่า) ที่ได้มามอบทุน การศึกษา จำนวน ๖๓,๑๙๙ บาท ให้แก่นักเรียน

งานการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน "มะขามป้อมเกมส์" ประจำปีการศึ..

งานการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน "มะขามป้อมเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่และกล่าวอวยพรให้กับ นายวิจิตร วงศ์ชัย..

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่และกล่าวอวยพรให้กับ นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่และกล่าวอวยพรให้กับ ว่าที่ร้อยโททวีป ..

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่และกล่าวอวยพรให้กับ ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที..

ร่วมต้อนรับท่าน ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศ..

ร่วมต้อนรับท่าน ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วมพิธีวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖๗ “ครูดี ศิษย์ดี..

วมพิธีวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖๗ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

ต้อนรับ ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตร..

ต้อนรับ ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ พ..

ร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ งานรวมพลังกล้าแผ่นดิน ก้าว..

ร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ งานรวมพลังกล้าแผ่นดิน ก้าวสู่ปีที่ ๑๘ “กล้าทำดี สานวิถีพลังบวร” ..

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่และกล่าวอวยพรให้กับ นายอดิเรก งามโนนท..

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่และกล่าวอวยพรให้กับ นายอดิเรก งามโนนทอง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง