ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื..

วันที่ 7-10 ทางกลุ่มบริหารงบประมาณ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขับเคล..

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา #ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปี2564

งานรับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24

งานรับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24

#ร่วมต้อนรับนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร..

#ร่วมต้อนรับนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมคณะ#ในการออกตรวจเย..

รับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ -๑๙ กุมภาพันธ์นี..

รับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ -๑๙ กุมภาพันธ์นี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่..

ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่นแ..

ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนดีเด่นและครูต้นแบบ เนื่องในวันครู ปี 2564 โรงเรียนราช..

#จดหมายข่าว #ประจำเดือนมกราคม

#จดหมายข่าว #ประจำเดือนมกราคม

มาตราการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตราการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5 ธันวาคม 2563 "วันพ่อแห่งชาติ"

5 ธันวาคม 2563 "วันพ่อแห่งชาติ"

เยาวชนจุนรวมพลัง เทิดทูนสถาบัน

เยาวชนจุนรวมพลัง เทิดทูนสถาบัน นักเรียน นักศึกษา อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รวมพลังเทิดทูนสถาบันพระมหา..

ประกาศจากทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาเปิดรับ..

ประกาศเรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตรมมตรฐานการศึกษาระดั..

ประกาศเรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตรมมตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อกา..