ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศ ขออนุญาตงดเยี่ยมนักเรียน และงดฝากของ โดยเฉพาะอาหารเคร..

ประกาศ ขออนุญาตงดเยี่ยมนักเรียน และงดฝากของ โดยเฉพาะอาหารเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการลดและควบคุมการแพร่ร..

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เรื่องให้นัก..

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เรื่องให้นักเรียนที่กักตัวและกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ที่บ้..

VTR พิธี เปิดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่น..

VTR สืบฮีต สานฮอยป๋าเวณีปีใหม่เมือง ราชประชา ๒๔

VTR สืบฮีต สานฮอยป๋าเวณีปีใหม่เมือง ราชประชา ๒๔

ระเบียบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ว่าด้วย การ..

ระเบียบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ว่าด้วย การแต่งกายและทรงผมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2..

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เรื่อง มาตร..

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั..

ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 ,ม.1 แล..

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 ,ม.1 และ ม.4 ✏️นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเ..

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื..

วันที่ 7-10 ทางกลุ่มบริหารงบประมาณ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขับเคล..

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา #ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปี2564

งานรับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24

งานรับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24

#ร่วมต้อนรับนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร..

#ร่วมต้อนรับนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมคณะ#ในการออกตรวจเย..