พิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ แสง ศรีจันทร์ คุณยายของ คุณครูนิศาธร กองมงคล ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา

วันที่ ๐๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาเป็นประธาน ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ แสง ศรีจันทร์ คุณยายของ คุณครูนิศาธร กองมงคล ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดพระธาตุสบแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ภาพโดย ครู
 เอกตนัย สุดชะดา