ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
   เชิญทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์และน้อมรำลึก โดยทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 50%จะได้รับเกียรติบัตรครับ