ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

VTR-พิธีงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันดินโลก และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๐๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันดินโลก และวันพ่อแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา