พิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อบุญยงค์ จิตมณี บิดาของท่านผู้อำนวยการ กาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๐๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อบุญยงค์ จิตมณี บิดาของท่านผู้อำนวยการ กาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ณ บ้านเหล่าเหนือ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ภาพโดย นายเอกตนัย สุดชะดา