ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้

วันที่ ๐๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณะครู เข้าศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ เพื่อการส่งออกและแปรรูป หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มได้มีแปรรูปผลผลิตจากโกโก้ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุรากลั่นโกโก้ ข้าวเกรียบโกโก้ และยาหม่องโกโก้ ขอขอบคุณ คุณจิรภัทร์ ปิตากรุณา วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ ที่ให้การต้อนรับ 
ภาพโดย นายเอกตนัย สุดชะดา