ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรับสมัครเรียนปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครเรียนปีการศึกษา 2566 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 3 มีนาคม 2566 ✍สามารถส่งใบสมัครได้ดังนี้
    -ส่งด้วยตนเอง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
      -ส่งทางไปรษณีย์ ที่งานรับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 575 หมู่ 13 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150