ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖

 
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖
“ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ”
ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา