ร่วมต้อนรับท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล