ศึกษาดูงาน โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา เข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายวรกร สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม กล่าวต้อนรับ