ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ตัวอย่างหนังสือรับรอง เฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

ตัวอย่างหนังสือรับรอง เฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 หากนักเรียนไม่สามารถพิมพ์เป็นเอกสารออกมา ให้นักเรียนคัดลอกบทความลงในกระดาษสมุดแล้วให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม. หมู่บ้านเซ็นรับรอง