ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศจากทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรายละเอียดตามแนบ