วันที่ 16 ตุลาคม 2563 รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๔ แสดงความยินดีและต้อนรับผู้ท่านผู้อำนวยการ วิลาวัลย์ ปาลี และท่านผู้อำนวยการได้พบปะคณะครู และนักเรียน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๔ แสดงความยินดีและต้อนรับผู้ท่านผู้อำนวยการ วิลาวัลย์ ปาลี และท่านผู้อำนวยการได้พบปะคณะครู และนักเรียน