วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ วิลาวัลย์ ปาลี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยางานพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีV-STAR ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดห้วยงิ้ว อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ วิลาวัลย์ ปาลี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยางานพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีV-STAR ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดห้วยงิ้ว อำเภอจุน จังหวัดพะเยา