งานกิจกรรมทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนราชประขานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ครบรอบ26ปี