ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

งานรับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยาเปิดรับสมัครนักเรียนรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม 2564 ส่งใบสมัครด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ งานรับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 หมู่ที่ 13 บ้านน้ำริน ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150
0820059364
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ...ดาวน์โหลดใบสมัครระดับชั้นประถมศึกษา(ป.๑) :https://drive.google.com/file/d/1HqJrtG6eFjdhsKlFonXE7RPwUWUzJ7PW/view?fbclid=IwAR1UyP94gVAolUZ6FNIdRsdOyxLvKzspR5U6IcSPrWTPDMj1gO74uidZoLI 
ดาวน์โหลดใบสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.๑,ม.๔) :https://drive.google.com/file/d/1xO2rZj1MlE2XSJK4A4KshA1gYqJ6UZ4V/view?fbclid=IwAR3Ukv-a42tUCW-B37kj4M-dYrB6wug6hqNqOxI5S8Qrj4kx0MzMjbcKpf0