ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 7-10 ทางกลุ่มบริหารงบประมาณ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลิงค์ https://photos.app.goo.gl/LSH6Papa3tQd5SJ87