ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เรื่องให้นักเรียนที่กักตัวและกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ที่บ้านมารายงานตัว ในวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08:00 น. - 12:00 น.

https://www.facebook.com/RPK24PHAYAO/photos/a.342920009202638/2034645663363389