ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

VTR พิธี เปิดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่1-2

วันที่ 10-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่1-2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยโครงได้นี้ได้รับความร่วมมือจาก วิทยากรจากสถานีตำรวจอำเภอจุน อาสาสมัครรักษาดิน ที่ได้ให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังที่ทราบกันว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดมีสัดส่วนที่สูงในผู้เสพ และผู้ค้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ฉะนั้นทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น