เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการซักซ้อมความเข้าใจของคณะครู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการซักซ้อมความเข้าใจของคณะครู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมชี้แจงข้อราชการ เรื่องงานต่างๆใน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และขอยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยป้ายแดง นางสาวประภารัตน์ สายโกสุม เอกจิตรวิทยาคลีนิค เข้าสู่รั้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา