รดน้ำขอขมา และขอพรจาก นายวัชระ ศรีคำตัน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา และได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของนางสาวทิพย์สุดา หอมนาน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รดน้ำขอขมา และขอพรจาก นายวัชระ ศรีคำตัน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา และได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของนางสาวทิพย์สุดา หอมนาน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย