ตอนรับและแสดงความยินดีกับ นายทักษิณ ทองคำ พนักงานราชการครู เอกดนตรีศึกษา เข้าสู่รั้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายปิยะ นามบ้าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา กล่าวตอนรับและแสดงความยินดีกับ นายทักษิณ ทองคำ พนักงานราชการครู เอกดนตรีศึกษา เข้าสู่รั้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา